Dotace

Energetické úspory v rámci výroby betonových prvků

V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017554:

Energetické úspory v rámci výroby betonových prvků“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v procesu výroby betonu a betonových prvků v areálu žadatele v Rousínově. Úspor bude dosaženo výměnou starého teleskopického manipulátoru za energeticky úspornější variantu kovového nakladače s prodlouženým výložníkem, s lepšími vlastnostmi a menší spotřebou, který při srovnatelném výkonu umožňuje znatelně efektivnější využití energie.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i spotřeba ostatních provozních kapalin (např. v hydraulickém systému) se postupně zvyšuje a prodražuje celkové provozní náklady výrobního procesu. Stávající technologie je stále poměrně efektivní, co se týče dosahovaných výkonů v absolutních hodnotách, ale vzhledem k roku výroby je její efektivita v porovnání s novým strojem v přepočtu na zpracovanou tunu materiálu velice nízká a ohrožuje konkurenceschopnost produktů, které musí respektovat nákladovou tvorbu ceny. Hlavní příčinou je nejen zastaralost používané technologie, ale také náročný provoz technologie ve výrobním procesu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie ve výrobním procesu a tím i ke snížení provozních nákladů žadatele. To bude mít také příznivý dopad nejen na životní prostředí (menší spotřebou paliv při stejném výkonu technologie), ale také na hospodaření žadatele.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů

  • snížení spotřeby energií

  • snížení emisí CO2

  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)

  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce června roku 2020.